Avgang fran registrering

Skyldigheten att behålla register via en internetanordning i kärnan i ett finansinstitut under årtusendet och sjuttonde året kommer att vara av intresse för alla företagare som driver en ekonomisk kampanj och ger sina verkliga och hjälp till enheter utan registrerad affärsverksamhet och för enstaka bönder. Järnvägar i skattefickor används gradvis.

Under år 2015 kommer lagstiftaren avskaffas hotelloperatörerna från skyldigheten att bedriva elektroniska register över enheter, bland vilka såg uppenbar överträdelse. Dessa kränkningar främst relaterade till underrapportering av den faktiska marknadsföringskampanj med titeln utförs så att den passar i intervallet tjugo tusen cirkulation, är framgång som inte följas för att föra register välsigna och stöd genom kontanter och utgivande POSnet genom hennes kvitton. Industries, som ofta gav anstöt till denna standard, enligt finansministeriet på sätt bilar, fordon diagnostiska stationer, läkare, tandläkare, frisörer och drivs matsalar inom områdena utbildningsinstitutioner och hanteras genom dessa positioner. Lagstiftaren hävdar också att registreringen av omsättningen för samtliga affärsenheter som erbjuder tjänster för att arbeta konsumenter utan ett registrerat företag aktivitet för schablonbeskattade jordbrukare och kommer att vara en stor rörelse i anläggningen för att öka öppenheten och attraktionskraft på marknaden och dessutom garantera en hälsosammare och lättare att hävda sina rättigheter innan konsumenten domstol. Enligt den fjärde artikeln i förordningen som avses, de institutioner som tillhandahåller tjänster fungerar däckbyte, forskning och tekniska undersökningar och skatterådgivare, frisörer och kosmetologer var tvungna att omedelbart installera ett kassaregister med den första dagen i januari 2017. I sådana fall har entreprenörer som inte omfattas av särskilda bestämmelser en tid som är lika med två månader från att överskrida gränsen på tjugo tusen zlotys för att installera ett kassaregister.