Brandpaddor

Enligt de gällande bestämmelserna som offentliggjordes i inrikes- och administrationens beslut av juni 2010 har varje kontor syftet att bedöma brandrisken för byggnader och anläggningar, samt områden i anslutning till den. Slutligen behandlar det affärsanställda.

Fara bedömningDet är användbart att arbeten relaterade till tillämpningen av förordningens rekommendationer utfördes på ett professionellt och kompetent sätt, och av detta skäl är det bara ett långt sätt att vidarebefordra denna övning till ett företag som använder denna typ av arbete. En omfattande bedömning av faror, potentiellt explosiva områden och utfärdande av sådana faror är de viktigaste målen för entreprenörerna för ett sådant kontrakt.Riskerna i samband med en explosion är nära relaterade till ämnen som bearbetas i företag, material som används under den tekniska processen, organisationsskyddssystemen och deras komponenter. Innehållet och materialen som används i sekvensen kan brännas i luften, de ger alltid en betydande mängd värme, de kan också vara tryck på utvecklingen av tryck och lösningen av farliga material. Explosionen är den enda stödjande upprepningen av handlingsområdet.

Bioxelan

Märkning av potentiellt explosiva områdenExplosiva zoner väljs utifrån frekvensen och längden på perioden för att vara en farlig explosiv atmosfär. Tre typer av märkning av dessa zoner börjar.Nollzon - där förekomsten av explosionsrisker och är gjord av en blandning av brandfarliga ämnen med luft, i den sista framgången finns det ett permanent hot, ofta begär under en längre period.Zon ett - specificerar att hotet kan uppstå under bra åtgärder.Zon två - är en region där det inte finns någon risk under den faktiska operationen, och även om ett hot inträffar är det litet.