Brandskyddsbrytare standard

Den flamlösa luftventilen är en anordning som förhindrar att lågan kommer in i rummet. Explosionszonen blockeras således av avstängningsventilen.

Flamlös avluftning är en form av skydd för processapparater mot de negativa effekterna av en explosion. Som en del av den flamlösa avluftningen reduceras explosionstrycket i närheten av apparaten till en viss nivå. Om trycket når önskad fördel öppnar det avlastningspanelerna eller explosionssäkra klaffar. Tillsammans med deras inträde i gruppen startas överdrivet tryck, låga och oförbränd och bränd produkt.Den flamlösa avluftningsmetoden ska i princip kombineras i tysta rum, tack vare att effekterna av branden inte kommer utanför den skyddade apparaten.Det finns flera olika typer av enheter som kan användas inom området för flamlös ventilering. Det finns därför i synnerhet en treskiktssprängskiva och en enkelskiktsavlastningspanel.Treskiktssprickskivan är också utformad för att skydda mot överdrivet tryck eller vakuum genom att avlasta explosionen.En enkellagers avlastningspanel har till uppgift att garantera system mot effekterna av en explosion, som fortskrider i förhållande till explosionen. Han ser ödet i cykloner, filter, silor, etc. Skålen lever förmodligen framgångsrikt används också i sådana isoleringar där det låga arbetstrycket står. Enskikts lättnadspanelen finner användning i storleken på livsmedels- och läkemedelsindustrin. Det kan användas på sanitetsområdet och under sterilisering. Skålen kan levas rengöras med SIP / CIP-metoden