Explosionsriskbestammelser

Om det finns en explosiv substans, en tillräcklig mängd syre eller en oxidator i ett visst rum och en effektiv tändning kan du prata om en eventuell explosionsrisk.HRD-systemet är en plan som spelas för att undertrycka explosionen.

XG-55

Hans arbete är baserat på det sista, att han registrerar explosionsens initiala fas och därefter undertrycker den. Eliminerar oönskat tryckuppbyggnad i den skyddade enheten.Detta system ger säkerhet och eliminerar skador.Det kännetecknas av en betraktad och aktiv metod, hög tillförlitlighet och snabb systemreaktion. Dess fördelar finns och det faktum att det skickas inuti på utsidan är homogent vid hantering och transport. Det har också en tydlig och stor möjlighet att ersätta komponenter efter systemaktivering. Anpassning anpassas efter kundens krav.Hdcylindern är en cylinder med explosionsskyddssystem. Det finns en särskilt exakt och frekvent metod för explosionssäkra system.Dessa cylindrar används huvudsakligen för apparater, tankar, kanaler och rör där damm, hybridblandningar och gaser bildas, inom alla branscher.De är också ett utmärkt explosionsskydd för apparater som silor, filter, cykloner, blandare, torktumlare och granulatorer, där brandfarliga ämnen är närvarande i explosiva koncentrationer.Dessa cylindrar har en tank med släckningsmetod stängd med hjälp av en säkerhetsplatta. Nedan placeras detonatorn bakom skärspiralen. Den är skapad med hjälp av en styrenhet, och plattan skärs med en spiral i ett mycket snabbt steg.De uppfylls av en blandning av pulver som vid sprutning på en given plats minskar trycket i explosionen genom att neutralisera den dammiga explosiva atmosfären.I framgången med farmaceutiska växter eller livsmedelsindustrin, där hygienkraven ökas, returneras hrc-cylindrar som använder ånga. De är gjorda med vatten som betalar över kokpunkten. När ventilen startar, är det en tryckfall och vattnet börjar koka, och föremålet visas omedelbart som ett par. Dessa cylindrar är gjorda tillsammans med ATEX-informationen.