Inkop av kassa fore start av verksamhet och lattnad

Under 2015, tack vare finansdepartementet, sjönk antalet skattebetalare med hjälp av bilder från skyldigheten att registrera försäljningen med användning av inspelningsenheter avsevärt. Det innebär att kassa eller finansiell skrivare är ett nödvändigt köp för nästan alla som driver en ekonomisk kampanj.

Under flera år har det skett gradvisa förändringar i reglerna. I 2016 har inget förändrats i den nuvarande trenden, men gränsen på 20 000 tusen, vilket försenar målet att ha sådana apparater, till och med små återförsäljare passerar ganska snabbt.Vad väljer då vilken enhet som fungerar bra i ett lokalt företag? Vad är skillnaden mellan en skrivare och ett kassaapparat?Kassaregistret är en enhet för detaljhandeln, som rekommenderas att spela skatteinkomster. Det brukar användas i svaga och små butiker, men det fungerar också bra i betydande anläggningar. Det finns naturligtvis andra arter av dessa institutioner, t.ex. bärbara (spelar på batterier, som är oumbärliga i bostäder där det finns utrymmen i elförsörjningen också i framgång för människor som ofta utför sitt eget ekonomiska arbete i kundens byggnad. En sådan skola kan omfatta olika typer av tjänsteleverantörer, t.ex. reparationstjänster, dörr till dörrförsäljare och till och med advokater. Fördelarna med kassaregister är lägre inköpskostnader än skrivare, och verkligen att säljaren är till hjälp för att betjäna den.Novitus finansiell skrivare är för att skriva utgående försäljning och kvittonhantering. Men den viktiga skillnaden är att den inte kan skapa ensam, det måste fungera med en dator som har ett bra försäljningsprogram. Lösningarna används huvudsakligen av filialer som är en mycket stor marknadsbas, medan de redan är utrustade med datorer som är utrustade med säljprogram, t.ex. för att bygga momsfakturor. När du ansluter skrivaren kan du inte bara skriva ut kvitton eller fakturor, utan ger dig möjlighet att automatiskt lagra varor (för närvarande vid tidpunkten för kvittot. Andra fördelar som denna enhet har till sitt förfogande är möjligheten att inspektera varans lagerformat (genom försäljningsprogrammet och användningen av olika rabatter, t.ex. "köp två totalt." Skrivarfel betyder så högt köpvärde och nödvändigt samarbete med datorn.