Metodmatare

Drycker från de vanligaste tillbehören för transport och dispensering av lösa material är skruvmatare, även kallade transportörer. Vi kan hitta dem i nästan alla hemmaproducerande torra blandningar, men inte bara. De platser där matarna används är mycket bra och det är omöjligt att lista dem alla.

Skruvmataren är en anordning som används för att transportera olika typer av damm, från mycket fina till korn med stor granulering. Tack vare detta är fördelarna mycket stora. Dessutom är den ytterligare fördelen med denna lösning det faktum att transporten av dessa damm också kan utföras i omfattning och även från alla vinklar.

Det finns en uppdelning av skruvtransportörer i rör- och trågtransportörer. Den första av dem kännetecknas av högre effektivitet och - vad som går in - större effektivitet. Och när det gäller transportband är deras stora plus det faktum att de tillåter bänkar att komma in i transportören, vilket är obligatoriskt i formen när vi behöver kontrollera transportvägen.

Vid konstruktion av skruvtransportörer är det viktigaste timeffektivitet. Korrekt valda material och specifik konstruktion garanterar lång livslängd för ett sådant verktyg och tillförlitlighet, även vid hantering av tunga slipmaterial.

Det är stort att skruvtransportörerna vanligtvis tillverkas enligt andra riktlinjer som ges av användaren. Särskilt viktigt är längden och storleken på anordningen, men också placeringen av inloppet och utloppet och inställningen av lutningsvinkeln. Förstärkta versioner av matare framställs ofta på grund av att enheten fungerar under särskilt hårda förhållanden.

Ett bra utbud av områden kan användas där nämnda matare kan användas. De finns i betongverk, värmugnar och inom livsmedelsindustrin. Mycket ofta kommer du bland dem när du bearbetar spannmål, på en modell för att söka efter eller rengöra. Skruvmatarna används också frivilligt av uppfödare som blandar och ger torrfoder till djur.