Mikroskop 10 0 25

Mikroskopet är ett relativt dåligt verktyg vid konstruktion och drift. Metall- eller plasthuset, som upptar siluetten och bordet, är belägen på stora avstånd: linsen, okularet, spegeln och bländaren.

Okular är ett system av lämpligt valda linser som är belägna i ett metallrör till vilket blicken applicerar ögat. Linsen sedan valet av lämpligt valda linser införda i ett metallrör, bara en mindre som "ser" ut på mikroskopet. Mikroskopisk förberedelse är en bit biologisk material belägen i en droppe vatten på en rektangulär så kallad glidskyddet är viktigt och täckt med en tunn kronblad på locket. Den beredda mikroskopberedningen placeras på bordet i ljuset av mikroskopets objektiva vy. Genom hålet i den centrala delen av bordet faller ljuset på botten av preparatet, vilket riktas där med hjälp av en rörlig spegel placerad under bordet. En ordentligt anordnad spegel leder den uppsamlade varma eller artificiella strålningen - om mikroskopet har elektrisk belysning - på mikroskopet. Placeras mellan spegeln och mikroskopförberedelsen, bländaren är att reglera mängden ljus som faller på medicinen och observatören flyger till ögat. Genom att höja och sänka mittbordet beräknas beredningens synskärpa. I det optiska mikroskopet multipliceras den övergripande förstoringen av föremålet som betraktas med förstoringen av okularet och förstoringen av linsen. Elektronmikroskopet präglas av en helt ny kvalitet, och därför mer delikat form och funktion. Principen för övning här är liknande, men ljusets arbete i det nuvarande mikroskopet är korrekt kalibrerad elektronstråle. Förberedelsen av preparatet går också på ett svårare sätt. För det första avsätts det biologiska materialet i ett lämpligt harts. Efter hartsens koncentration görs detta val med en speciell mikrotonkniv för många mycket tunna sektioner som laddas på gården i mikroskopets objektiva vy. Elektronmikroskopet gör det möjligt att få mycket farliga förstoringar som inte är tillgängliga i optiska mikroskop.