Ohs hot i ett produktionsforetag

Varje företag som skapar teknik relaterad till enkel explosionfara tvingas ha ett dokument med explosionsskydd. Lagen kräver och att ett sådant dokument bör upprättas av arbetsgivaren, t.ex. anläggningsdirektör, verkställande direktör, företagare, etc.

Explosionsskyddsdokumentet indikeras av EU-lagstiftningen också av interna nationella standarder. Precis definierade regler & nbsp; specificerar vad som ska upptäckas i dokumentet, i vilken ordning de detaljerade uppgifterna ska bidra till uppgifterna.

Dokumentet är uppdelat i tre delar.

Den första av dem spelar all information om explosionsrisken. Explosiva atmosfärer i företaget rekommenderas starkt. I förhållandet mellan heders- och hotkrafter skapas rymdklassificeringar för potentiellt explosiva atmosfärer. I centralgruppen i explosionsskyddsdokumentet finns också en kort sammanfattning av skyddsåtgärderna.

Den andra halvan av dokumentet innehåller relevant information relaterad till riskanalys och explosionsrisk. Åtgärder för explosionsförebyggande åtgärder vidtas och erbjuder skydd mot en explosions destruktiva effekter. Den andra delen specificerar också tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

Den tredje delen av explosionsskyddsdokumentet är baserat på råd och underlag. Här får du protokoll, certifikat, bekräftelser och teknik. De representeras vanligtvis i organisationen av en strukturerad lista eller sammanfattning utan tillägg.