Pris cutter

I vissa kontor och företag används eller samlas ämnen som kan vara viktiga för att skapa en explosiv atmosfär med luft. Dessa kommer särskilt att vara ämnen såsom gaser, vätskor och fasta ämnen med hög grad av sönderdelning, exempelvis kolstoft, trästoft etc.

I sådana situationer är arbetsgivare skyldiga att uppnå explosionsriskbedömning och explosionsriskbedömning. I synnerhet bör det anges för platser och lägenheter där de högsta explosionsriskerna uppstår. Explosionsfarliga zoner bör också vara oersättliga i och runt uteområden. Dessutom är arbetsgivare skyldiga att förbereda grafisk dokumentation som kommer att reglera och även indikera faktorer som kan initiera tändning.

Bedömning av explosionsrisker & nbsp; måste uppfyllas på plattformen av kraven i förordningen av ministern för ekonomi av den 8 juli 2010. Vid minimikrav om hälsa och säkerhet, i kombination med möjligheten att möta vikten av arbetet i en explosiv atmosfär (Journal of Laws nr 138, punkt 2010. 931.

Som en del av explosionsriskbedömningen skapas objektegenskaperna. Det rekommenderas för dess yta, antal våningar, rum, tekniska linjer etc. De faktorer som de kan skicka för att skapa brand eller explosion kontrolleras. Material och metoder antas som möjliggör begränsning och eliminering av brand- och explosionsrisker. Det beräknas vad är den grupp av brännbara substanser som kan vara källa till en potentiell explosion. Innovativa lösningar implementeras för att minimera explosionsrisken.