Rengoring av svampspiken

Magnetfilter har ett helt nytt innehåll inom området flytande rengöring av partiklar. Och de är en standardlösning för oljers framgång och dessutom kylvätskor. Magnetisk filtrering är betydligt ekonomisk, effektiv och ekologisk.

Magnetfilter används huvudsakligen för att säkra industriella centralvärmeinstallationer och fortfarande varmt vatten. De ägnas också åt skyddet av kyl- och värmeinstallationer, och fortfarande till alla typer av enheter som placeras i de diskuterade installationerna. Magnetfilter skyddar först och främst mot kontaminering av fasta partiklar. Magnetiska filter fungerar i den första skalan för att förhindra eventuella skador på installationen och enheterna som finns i den. De anser också att de installerade magnetiserarnas effektivitet förbättras äntligen. Och de ger en chans att minska driftskostnaderna eller underhållet av utrustning och minska resistansen hos vatten eller vätskeflöde i installationen.Ett magnetfilter har många fördelar och många applikationer. Med magnetiska filter kan du träffas vid vattenförsörjningsanläggningar (vattenförsörjningsanläggningar, i slutna installationer, för skydd av enskilda apparater som levereras med användbart vatten (till exempel en tvättmaskin, i anläggningar med tvångsflöde.Att välja rätt magnetfilter bör helst fokusera på processparametrarna. Det här handlar i första hand om natur, typ av processvätska, storlek och styrka av förorening, och effektiviteten som vi vill uppnå och den förväntade effektiviteten av filtrering.Vid magnetisk filtrering finns inget slutmaterial. Filterets arbetselement kan rengöras, och de magnetiska filtren själva har låg flödesmotstånd. Vissa magnetiska filter kan fånga partiklar med ett område mindre än 1 mikron. Föroreningarna från filtret avlägsnas i den halvtorkade delen, därför är förlusten av vätska kraftigt reducerad. Magnetisk filtrering ger emellertid högre investeringskostnader. Först och främst är kostnaden för magnetfilter väldigt bredare än vad gäller standardmembranfilter. Tanken är samma nackdel med magnetfiltren, vilket snabbt elimineras tack vare en stor minskning av driftskostnaderna.