Tidandring och energibesparing

Kontrollerande verksamhet är en ytterst viktig roll i praktiskt taget alla branscher, i kraft av byggnader eller företag. Byt brytare och strömbrytare använder många tillverkare i sina möjligheter. Var och en av dem sparar de system som han föreslår så gammal som mycket mångsidig och anpassad till avlägsna saker.

De största fördelarna med strömbrytare är utan tvekan liten storlek, enkel installation och användning, men framför allt ett mycket stort urval om du behöver extra utrustning.

Effektivitetsomkopplaren är en maträtt som passar där kraften uppnår mycket intensiva fördelar. Huvudkommandot är att skydda andra elektriska apparater mot effekterna av eventuell överbelastning eller kortslutning. Den är inriktad både vid kraftstyrningsanläggningen i elektrisk konstruktion.

Den grundläggande uppdelningen av strömbrytare innefattar lågspännings-, mellanspännings- och högspänningsbrytare. En karakteristisk egenskap hos lågspänningsomkopplare är en driftsspänning kortare än 1000V, medan deras enklaste kvalitet är brytare med avstängning. Mellanspänningsströmbrytare ger vanligtvis 10 000 avstängningar.

Om det krävs för högspänningsströmbrytare, utförs de därför i två teknologier: dödtank och levande tank. Metoden för funktionen fungerar på svaren vid installationen av strömbrytaren, men samtidigt på dess mekaniska kraft. Kretskort som är inbyggda i dödtanktekniken ger en mycket högre hållbarhet i samband med den extremt viktiga stabiliteten hos strömbrytaren. Högspänningsbrytare är vanligtvis anordnade på grund av det medium som används för att släcka bågen.